Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Czerniejowie

W ubiegłym tygodniu Dyrektor Oddziału Lublin podpisał umowę na „Rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w Czerniejowie”, gdzie Inwestorem jest Gmina Jabłonna.
Inwestycja dotyczy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czerniejowie z przeznaczeniem na dwuoddziałowe przedszkole publiczne dla 50 dzieci, które obecnie znajduje się w części szkoły i nie jest dostosowane do wymogów technicznych, dostępności, sanitarnych, BHP oraz p.poż obowiązujących dla tego typu placówek. W ramach inwestycji wykonana będzie także przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowe sale szkolne oraz wykonany będzie remont korytarzy. Szkoła zostanie poddana termomodernizacji.
Zabieramy się do roboty!!!