Osiedle Pasadena

Generalne wykonawstwo

Proces powstawania budynku składa się z kilku etapów, a każdy z nich musi zostać zrealizowany zgodnie z procedurami. Po opracowaniu projektu i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji kolejnym krokiem jest rozpoczęcie prac budowlanych według ustalonego harmonogramu. W tym celu warto zdecydować się na generalne wykonawstwo, które polega na kompleksowej realizacji inwestycji i oddaniu gotowego obiektu.

Generalne wykonawstwo, czyli powierzenie całego procesu powstawania obiektu budowlanego jednej firmie. W tym przypadku to generalny wykonawca przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z realizacją całości robót budowlanych. Zakres świadczonych usług jest ustalany indywidualnie ze zleceniodawcą i spisany w formie umowy o generalne wykonawstwo. Generalne wykonawstwo może dotyczyć obiektów kubaturowych takich jak: użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych i produkcyjnych, a także budynków mieszkalnych jak również inwestycji liniowych takich jak drogi, linie energetyczne czy sieci. Obowiązkiem generalnego wykonawcy jest doprowadzenie inwestycji do końca zgodnie z ustalonym harmonogramem prac oraz w ściśle wyznaczonym terminie.

Najważniejszą zaletą generalnego wykonawstwa jest możliwość optymalizacji kosztów inwestycji oraz skrócenie czasu realizacji projektu inwestycyjnego. Ponadto daje to pewność, że wszystkie etapy zostaną przeprowadzone profesjonalnie i z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Generalne wykonawstwo obiektu budowlanego jest więc najlepszym rozwiązaniem, niezależnie od rodzaju i przeznaczenia budynku.

Budynki użyteczności publicznej

Jako generalny wykonawca angażujemy cały swój potencjał finansowy, techniczny i ludzki, by zagwarantować terminowość i najwyższą jakość usług realizując budynki użyteczności publicznej . Współfinansowanie inwestycji ze środków wspólnotowych wymaga przygotowania w zakresie zarządzania projektami i trafnego planowania poszczególnych faz czy etapów inwestycji. Naszym portfolio są baseny, hale sportowe, szkoły, biblioteki, kościoły, budynki administracji publicznej oraz obiekty rekreacji publicznej. Przygotowany i doświadczony personel sprawi że nawet najtrudniejsza inwestycja będzie dla Inwestora zachętą do kolejnych działań i inwestycji  powodujących rozwój naszego kraju.

KONSERWACJA I RENOWACJA ZABYTKÓW

Jednym z obszarów działalności TEXOM jest specjalistyczna, profesjonalna i zgodna z wszelkimi przepisami konserwacja oraz renowacja zabytków. Dysponujemy zespołami pracowników artystów którzy kreują rozwiązania pozwalające na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. Dbamy o najmniejsze szczegóły, gdyż wiemy, że to właśnie od nich zależą ostateczne rezultaty naszej pracy. Zapewniamy starannie realizowane roboty wykończeniowe w obrębie budynków historycznych, z możliwością pełnego odtworzenia form i detali architektonicznych, istniejących w pierwotnym założeniu. Opracowujemy programy prac konserwatorskich i renowacyjnych, prowadzimy własny nadzór archeologiczny  oraz sporządzamy pełną dokumentację z przebiegu działań konserwatorskich.

HALE PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

Budujemy hale produkcyjne, przemysłowe, magazynowe, logistyczne, handlowe, usługowe, sortownie oraz chłodnie. Wykonujemy hale o różnych typach konstrukcji, o różnych gabarytach, jedno lub wielonawowe. W zależności od przyjętych założeń, doradzamy i dostosowujemy szczegółowe rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta biorąc pod uwagę zarówno ekonomiczny aspekt inwestycji jak i funkcjonalność i estetykę obiektów przemysłowych. TEXOM będąc generalnym wykonawcą, oferuje to, co najważniejsze we współczesnym budownictwie – wysoką jakość świadczonych usług oraz  terminowość realizacji inwestycji.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

TEXOM tworzy funkcjonalne miejsca dla przyszłych mieszkańców w najlepszych lokalizacjach w Polsce. Otwarta przestrzeń i przyjazne zagospodarowanie terenu osiedli mieszkaniowych, apartamentowców i budynków wielorodzinnych które spełnia oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów oraz mieszkańców to inwestycje gdzie nasza firma dobrze się odnajduje kreując nową jakość życia. Jako generalny wykonawca budownictwa mieszkaniowego, wykorzystujemy wysokiej jakości materiały oraz energooszczędne rozwiązania techniczne w celu jak największym obniżeniu kosztów utrzymania budynków.

Obiekty basenowe

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich klientów, którzy szukają sprawdzonej firmy do przeprowadzenia kompleksowej budowy obiektów basenowych  Realizujemy zlecenia dla inwestorów prywatnych, a ponadto zajmujemy się budową basenów publicznych. To specjalny rodzaj inwestycji, który wymaga niestandardowego podejścia do projektu oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Obiekty użyteczności publicznej realizujemy w sposób zapewniający bezpieczne i komfortowe korzystanie z niecki i zgodny z warunkami technicznymi określonymi przez przepisy prawne.