Zarząd

Krystian Woś

Prezes Zarządu TEXOM Sp. z o. o.

Współwłaściciel

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Budownictwo. Posiada certyfikat Norman Benett „Podstawowe Umiejętności Kierowania Ludźmi”.

Przed założeniem TEXOM ponad 9 lat pracował na stanowiskach menadżerskich m. in. w takich firmach jak ZAWPOL Sp. z o.o. oraz SKANSKA S.A. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie branży budowlanej.  W latach 2015-2019 pełnił funkcję Członka Zarządu III ligowego klubu piłkarskiego „Sokół Sieniawa”. Jako Członek Zarządu odpowiadał za finanse klubu oraz pozyskiwanie sponsorów.

W TEXOM, jako Prezes Zarządu, stoi także na czele działu Księgowego, IT, Finansowego i Realizacji, P&R

Biuro Zarządu: Rzeszów

Prywatnie pasjonat sportu, książek, jazdy na rowerze.

Paweł Stochmal

Wiceprezes Zarządu TEXOM Sp. z o. o.

Współwłaściciel

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Budownictwo oraz podyplomowych studiów Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Zarządzanie Projektami IPMA

Z branżą budowlaną związany od 16 lat. Wcześniej, w latach 2005-2008 zajmował kierownicze stanowiska w firmie projektowej PCFI SALWATOR w Rzeszowie oraz inwestycyjnej  eCoffee Sp. z o.o. w Warszawie.

Od 2008 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie koordynacji i nadzoru inwestorskiego a w latach 2011-2017 był Wiceprezesem Zarządu w EMG Engineering & Management Group Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie kierował rozwojem, sprzedażą i marketingiem. Od 2018 roku współtworzy Texom Sp. z. o.o.

W TEXOM  jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za prace działów Rozwoju Sprzedaży, Administracji i Marketingu.

Biuro Zarządu: Rzeszów

Prywatne zainteresowania to: perkusja, tenis i snowboard.

Monika Wicherkiewicz

Dyrektor oddziału Rzeszów

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej,  mgr inż. Budownictwa, oraz mgr Zarządzania i Marketingu, a także dyplomowany coach studiów podyplomowych Coachingu w SGH w Warszawie.

Z branżą budowlaną w Generalnym Wykonawstwie związana jest od 2010r. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy po Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inżyniera Projektów.

W TEXOM, od powstania firmy. jako Dyrektor Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR.

Biuro: Rzeszów

Pasjonatka psychobiologii i psychologii, zdrowego i uważnego stylu życia, miłośniczka kuchni roślinnej.

Jacek Gilewicz

Dyrektor oddziału Lublin

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Mechaniczny.

Z branżą budowlaną związany od 16 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, a także zarządzał kontraktami budowlanymi na stanowisku Inżyniera Kontraktu.

W TEXOM  jako Dyrektor  Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR.

Biuro: Lublin

Prywatnie pasjonat Techniki.