Osiedle Pasadena

Zaprojektuj i wybuduj

Zaprojektuj i wybuduj

OFERTA

Ze względu na krótkie terminy realizacji robót coraz częściej proponujemy realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zachęcamy do realizacji zadań z własnymi rozwiązaniami projektowymi pozwalającymi skrócenie procesu inwestycyjnego i przeniesienie skomplikowanych procedur formalno-prawnych z Inwestora na Generalnego Wykonawcę.

(3 X O) OSZCZĘDNOŚĆ CZASU, OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Oszczędność czasu

Wykonanie projektu i jego finalizacja odbywa się w możliwie najkrótszym czasie. Dzięki skoordynowaniu działań unika się wielu błędów, zarówno na etapie projektowania, jak i  realizacji. Wszystkie formalności, w tym tworzenie harmonogramu działań  i budżetowanie,  odbywają się w obrębie jednego podmiotu.

Oszczędność pieniędzy

Lepsze planowanie i krótszy czas ma oczywiście wpływ na koszty projektu. Design & Build pozwala planować wydatki w pełnej przejrzystości na każdym etapie prac. Koordynator od początku zna najdrobniejsze potrzeby i może dzięki temu precyzyjnie zaplanować koszty. Formuła ta daje inwestorowi pewność, że budżet nie zostanie przekroczony. Uzupełnieniem są klauzule, które pozwalają na powrót ewentualnie zaoszczędzonych środków do inwestora.

Odpowiedzialność

Inwestor podpisuje umowę z tylko jednym podmiotem, który odpowiada i zajmuje się całym procesem budowlanym. Może koordynować ten proces realizując tylko jego elementy albo sam wykonywać wszystkie działania. Dla klienta korzyści są proste: jest jeden podmiot odpowiedzialny. To zdecydowanie ułatwia komunikację wielu zespołów zaangażowanych w projekt oraz wpływa na czas realizacji i koszty. Inwestor nie traci też własnego czasu na pośredniczenie pomiędzy podmiotami i nie musi układać relacji pomiędzy nimi.