Dyrekcja

Monika Wicherkiewicz

Dyrektor oddziału Rzeszów

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej,  mgr inż. Budownictwa, oraz mgr Zarządzania i Marketingu, a także dyplomowany coach studiów podyplomowych Coachingu w SGH w Warszawie.

Z branżą budowlaną w Generalnym Wykonawstwie związana jest od 2010r. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy po Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inżyniera Projektów.

W TEXOM, od powstania firmy. jako Dyrektor Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR.

Biuro: Rzeszów

Pasjonatka psychobiologii i psychologii, zdrowego i uważnego stylu życia, miłośniczka kuchni roślinnej.

Jacek Gilewicz

Dyrektor oddziału Lublin

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydział Mechaniczny.

Z branżą budowlaną związany od 16 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, a także zarządzał kontraktami budowlanymi na stanowisku Inżyniera Kontraktu.

W TEXOM  jako Dyrektor  Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR.

Biuro: Lublin

Prywatnie pasjonat Techniki.