Dyrekcja

Monika Wicherkiewicz

Dyrektor oddziału Rzeszów

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej,  mgr inż. Budownictwa, oraz mgr Zarządzania i Marketingu, a także dyplomowany coach studiów podyplomowych Coachingu w SGH w Warszawie.

Z branżą budowlaną w Generalnym Wykonawstwie związana jest od 2010r. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy po Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Inżyniera Projektów.

W TEXOM, od powstania firmy. jako Dyrektor Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR.

Biuro: Rzeszów

Pasjonatka psychobiologii i psychologii, zdrowego i uważnego stylu życia, miłośniczka kuchni roślinnej.

Andrzej Frydryk

Dyrektor oddziału Lublin

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Budownictwo, mgr inż. budownictwa.

Posiada ponad 28 letnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym 15 letnie na stanowiskach menadżerskich. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy, Majstra, Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktów, Dyrektora Kontraktów. Realizował wiele kontraktów w kraju i zagranicą.

W TEXOM jako Dyrektor Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR.

Biuro: Lublin

Prywatne zainteresowania to książki, majsterkowanie szczególnie w drewnie, gotowanie, rysowanie ołówkiem szczególnie portretów.

Tomasz Bańka

Dyrektor oddziału Kraków

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Inżynieria Środowiska.

Z branżą budowlaną związany jest od 14 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od Inżyniera Budowy, Majstra, Kierownika Robót, Kierownika Budowy, Kierownika Kontraktów. Przez pierwsze 8 lat kariery zawodowej pracował w firmie Skanska S.A,  gdzie zdobył doświadczenie przy realizacji wielu basenów oraz aquaparków jako kierownik robót sanitarnych oraz technolog basenowy.

W TEXOM jako Dyrektor Oddziału odpowiada ze pracę działu Realizacji, Ofertowania, Umów i HR

Biuro: Kraków

Prywatnie pasjonat słuchania muzyki,  koszykówki, żużla , siatkówki.