Osiedle Pasadena

DPS Rzeszów

  • DPS Rzeszów

Opis

INWESTOR
Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa
TERMIN REALIZACJI
III kw. 2023
PROJEKTANT
MicronetArt Spółka z o.o.
INWESTYCJA
Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego
STATUS
Rozpoczęto
MIEJSCE
Rzeszów

Lokalizacja

Charakterystyka

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie:

  • budowy Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z instalacjami,
  • budowy ogrodzenia oddzielającego teren DPS od Centrum opiekuńczo-mieszkalnego,
  • zagospodarowania terenu, w tym budowy parkingów dla samochodów osobowych oraz ciągu komunikacyjnego,
  • elementów małej architektury i ogrodu sensorycznego,
  • budowy i przebudowy elementów uzbrojenia terenu (sieci i przyłączy),
  • wycinki drzew niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych we wskazanych lokalizacjach.