Osiedle Pasadena

Szkoła rolnicza Nowy Targ

  • Szkoła rolnicza Nowy Targ
  • Szkoła rolnicza Nowy Targ
  • Szkoła rolnicza Nowy Targ

Opis

INWESTOR
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
TERMIN REALIZACJI
IV kw. 2022
PROJEKTANT
mgr inż. Architekt Krzysztof Stetkiewicz
INWESTYCJA
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
STATUS
Zakończono
MIEJSCE
Nowy Targ

Lokalizacja

Charakterystyka

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku szkoły w Nowym Targu w zakresie branży konstrukcyjnej. Projekt obejmuje główne elementy konstrukcyjne obiektu, takie jak: fundamenty stopowe i ławowe, słupy żelbetowe, ściany oporowe, ściany nośne, stropy międzykondygnacyjne i stropodach, podciągi i belki stropowe, dźwigary i płatwie dachowe drewniane, nadproża, poszycie dachu z blach fałdowych oraz drugorzędne elementy konstrukcyjne.