Osiedle Pasadena

Basen Myślenice

 • Basen Myślenice
 • Basen Myślenice
 • Basen Myślenice

Opis

INWESTOR
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
TERMIN REALIZACJI
IV kw. 2024 r.
PROJEKTANT
RUBICON GROUP sp. z o.o. sp. k.
INWESTYCJA
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą – Budowa trzeciej niecki basenu w Centrum Wodnym Aquarius
STATUS
Rozpoczęta
MIEJSCE
Myślenice

Lokalizacja

Charakterystyka

Inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku Centrum Wodnego Aquarius. W ramach przebudowy wykonana zostanie m.in.:

 • adaptacja jednej z istniejących niecek na cele basenu rekreacyjnego z funkcją rehabilitacyjną,
 • adaptacja istniejącej wieży w celu zapewnienia dostępu do nowobudowanych zjeżdżalni,
 • budowa nowych zjeżdżalni wraz z wannami hamownymi,
 • budowa nowego brodzika dla najmłodszych wraz ze strefą zabaw.

Ponadto budynek Centrum Wodnego Aquarius zostanie dostosowany do zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Projekt zakłada również budowę nowych lub przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych, tj. instalacji wentylacji, klimatyzacji, c.o., wodociągowej, kanalizacyjnej, technologii basenowych oraz instalacji elektrycznych. W ramach robót zewnętrznych zostanie wykonana przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, a także:

 • budowa ogrodzenia zjeżdżalni wraz z furtą dostępową,
 • budowa nowych miejsc postojowych,
 • zmiana fragmentów istniejących utwardzeń terenu na powierzchnię biologicznie czynną w postaci trawników,
 • budowa nowego utwardzonych dojść do budynku,
 • budowa nowych schodów zewnętrznych i przebudowa już istniejących,
 • remont istniejących schodów betonowych prowadzących na parking zewnętrzny.