Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl

 • Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl
 • Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl
 • Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl
 • Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl

Opis

INWESTOR
Gmina Miejska Przemyśl
TERMIN REALIZACJI
I kw. 2024 r.
PROJEKTANT
Biuro Projektowe Agata Tyszczak
INWESTYCJA
Budowa budynku usługowego Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl w ramach projektu pn.: „Razem zmieniamy Przemyśl”
STATUS
Rozpoczęta
MIEJSCE
Przemyśl

Lokalizacja

Charakterystyka

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu robót budowlano-montażowych budynku zlokalizowanego przy ulicy Ludwika Pasteura w Przemyślu. Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie wielofunkcyjnego budynku usługowego na bazie istniejącej, zastałej konstrukcji budowlanej. Budynek będzie pełnił funkcję edukacyjno-wystawienniczą wraz z salami ekspozycji „Centrum Dowodzenia – Twierdza Przemyśl” oraz pośrednio, w niewielkim zakresie, będzie pełnił także funkcję gastronomiczną. Budynek będzie funkcjonalnie połączony ze ścianą oporową, kondygnacją dolną przyziemia na poziomie parkingu w niepełnym obrysie (z 3 stron zasypaną w ziemią), kondygnacją górną dostępną z poziomu trasy narciarskiej oraz schodami zewnętrznymi z poziomu parkingu. W budynku przewidziano dwie windy spełniające wymogi dla osób niepełnosprawnych. Jedna z nich dostępna bezpośrednio z poziomu parkingu, druga w budynku, umożliwiające komunikację pionową pomiędzy dwoma kondygnacjami budynku. W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonane zostaną n/w prace:

 • przebudowa istniejącego budynku,
 • budowa niezbędnych instalacji wewnętrznych oraz przyłączy, tj.:
 • instalacji wodociągowej,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • instalacji kanalizacji deszczowej,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji gazu,
 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (w wybranych pomieszczeniach),
 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji odgromowej,
 • instalacji fotowoltaicznej,
 • instalacji teletechnicznych,
 • instalacji monitoringu,
 • instalacji oświetlenia zewnętrznego elewacji,
 • instalacji systemu zarządzania energią w budynku.
 • budowa muru oporowego,
 • budowa miejsc postojowych i terenów utwardzonych, w tym dojazdów i chodników,
 • wykonanie obiektów małej architektury,
 • wykonanie nasadzeń i ukształtowanie terenu.