TEXOM wykona przebudowę „Groty” w Świętochłowicach

Podpisaliśmy umowę na przebudowę zabytkowego budynku Centrum Kultury Śląskiej „Grota” w Świętochłowicach. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli Prezes naszej firmy Krystian Woś, Dyrektor Oddziału Kraków Tomasz Bańka, Prezydent Świętochłowic Daniel Beger, Sławomir Pośpiech – Pierwszy Zastępca Prezydenta oraz Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, Pani Monika Majlinger. Umowa, oczywiście w dwóch egzemplarzach, została podpisana przez Dyrektora Oddziału Kraków oraz Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Dzięki planowanej modernizacji „Grota” w Lipinach zyska nowe życie, znów stanie się centrum spotkań i następną wizytówką miasta. Ten projekt jest dla nas kolejnym wyzwaniem i ogromnym zaszczytem. Wartość planowanej modernizacji to ponad 15 milionów złotych, a prace obejmą kompleksową modernizację, dostosowanie budynku do obecnych standardów, w tym przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i wymagań dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do rozwoju kulturalnego dziedzictwa Świętochłowic i przywrócić blask zabytkowemu budynkowi.