Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

🏫 Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy przebudowę Szkoły Podstawowej w Czerniejowie. Choć uroczyste otwarcie odbyło się w listopadzie, to dziś chcielibyśmy zaprezentować kilka ujęć z wewnątrz realizacji.

🏗 W ramach przypomnienia, inwestycja dotyczyła rozbudowy szkoły z przeznaczeniem na dwuoddziałowe przedszkole publiczne dla 50 dzieci, które należało do części szkoły i nie było w pełni dostosowane do wymogów technicznych. Ponadto wymagana była również przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowe sale szkolne.

⏱ Dzięki sprawnemu kierownictwu oraz nadzorowaniu robót budowlanych, udało się zrealizować wszystkie powyższe punkty na czas.

🔍 Poniżej publikujemy krótką relację z otwarcia placówki.