Przebudowa Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu

Mamy to!🤝🏢🏗
Podpisaliśmy nowy kontrakt na ROBOTY BUDOWLANE: Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu.
Kwota przeznaczona na realizacje to 10 445 815,59 zł.
Termin ukończenia stanu surowego otwartego do 31.10.2022 r.
Cieszymy się, że zaufał nam kolejny inwestor, oraz liczymy na długofalową współpracę przy innych projektach.