Podpisanie umowy na kolejną realizację

Mamy to!

Podpisaliśmy umowę z Miastem Krasnystaw, na mocy której realizujemy dwie części zadania inwestycyjnego:
Część 1 – „Modernizacja i remont basenu w Krasnymstawie oraz
Część 2 – „Nadbudowa zaplecza hali sportowej w Krasnymstawie o halę sportów walki”.
Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani Generalnym Wykonawcą obiektu, który jest ciekawy realizacyjnie, dzięki zastosowanym w nim nowym technologiom.
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych nastąpi w formule „zaprojektuj – wybuduj”.
Wartość realizacji to 17 018 571,51 zł.