Oddanie dworca kolejowego Zajezierze koło Dęblina

5 września bieżącego roku miało miejsce oficjalne oddanie do użytku podróżnym Dworca Kolejowego Zajezierze koło Dęblina.
Nasza firma wygrała przetarg i realizowała inwestycję na zlecenie Polskich Kolei Państwowych S.A.
Koszt inwestycji to 8,82 mln zł brutto.
W ramach inwestycji wykonaliśmy roboty konserwatorskie, budowlane i instalacyjne związane z przebudową Dworca Kolejowego Zajezierze, w tym przebudowę nawierzchni utwardzonych oraz instalacje zewnętrzne.