Osiedle Pasadena

Kościół Sieniawa

 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa
 • Kościół Sieniawa

Opis

INWESTOR
Gmina i Miasto Sieniawa
TERMIN REALIZACJI
2017-2018
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Jerzy Lewosiuk
INWESTYCJA
Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela
STATUS
Zakończona
MIEJSCE
Gmina Sieniawa

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie robót budowlanych  polegających na: zabezpieczeniu i konserwacji polichromii na zewnątrz i wewnątrz kościoła, wykonaniu izolacji fundamentów, wymianie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, remoncie elewacji, przebudowie i remoncie dachu, wykonaniu nowych posadzek wewnątrz kościoła, robotach remontowo – budowlanych przy budynku dzwonnicy, muru ceglanego z furtą, utwardzeniu terenu wraz z budową drogi procesyjnej i miejscami postojowymi, instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, zieleni urządzonej.

Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.