Dworek Stubno

  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno
  • Dworek Stubno

Opis

INWESTYCJA
Adaptacja zabytkowego dworu na Gminne Centrum Edukacji, Kultury i Informacji Turystycznej w Stubnie
STATUS
Zakończona
MIEJSCE
Stubno
INWESTOR
Gmina Stubno
TERMIN REALIZACJI
koniec IV kw. 2023
PROJEKTANT
Biuro Usług Inwestycyjnych – Norbert Koprowicz

Lokalizacja

Charakterystyka

Projektowane zagospodarowanie działki zachowuje istniejący wjazd, teren utwardzony, wejścia do budynku, miejsce na śmietniki oraz zieleń.

Budynek ze względu na zły stan techniczny kwalifikuje się do kapitalnego remontu. W oparciu o wizje lokalną projektuje się następujące zmiany:

– remont z wymianą elementów stropów nad piętrem,

– przebudowę obudowy skosów dachowych na piętrze wraz z wykonaniem izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 20 cm,

– budowę nowej klatki schodowej przy wejściu północnym przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wyposażonej w podnośnik schodowy dla osób niepełnosprawnych,

– przebudowę istniejącej klatki schodowej przy wejściu od strony zachodniej mającej na celu doprowadzenie jej do zgodności z warunkami technicznymi, a w szczególności do uzyskania parametrów wynikających z przepisów ppoż. (poszerzenie biegów i podestu schodów),

– budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu od północy,

– wyburzenie i budowę nowych schodów zewnętrznych przy głównym i bocznym wejściu,

– likwidacje wtórnych ścian działowych dzielących pierwotny układ pomieszczeń na parterze i piętrze w celu uzyskania zamierzonej funkcji pomieszczeń,

– likwidację istniejących schodów betonowych na parterze,

– likwidację schodów na strych, zastąpienie ich wyłazem w stropie z wysuwana drabinką,

– remont i przebudowę wszystkich pionów kominowych i wentylacyjnych,

– przebudowę nawierzchni utwardzonych dojść i dojazdów.

W piwnicach, ze względu na zbyt małą wysokość pomieszczeń oraz brak możliwości ich pogłębienia przewiduje się zlokalizować kotłownię oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Piwnica posiada wejście z poziomu terenu przyległego do budynku oraz będzie skomunikowana z pozostałą częścią budynku przez wewnętrzne klatki schodowe – istniejącą do przebudowy i projektowaną z windą dla osób niepełnosprawnych.

Zachowane zostanie wejście główne od północy poprzez istniejący wiatrołap do komunikacji łączącej się z klatką schodową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Zachowane zostanie wejście od strony zachodniej bezpośrednio na druga klatkę schodową połączoną z komunikacją wewnętrzną.

Na parterze przewidziano funkcję dziennego pobytu osób starszych. Pomieszczenie przewidziane na świetlicę od strony południowej posiada wyjścia na istniejący taras.

Poziom parteru przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projektowana, główna klatka schodowa prowadzi na piętro gdzie zlokalizowane zostaną pomieszczenia na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i stowarzyszeń lokalnych.

Piętro dostępne jest także przez istniejąca boczną klatkę schodową (do przebudowy) łączącą wszystkie kondygnacje