Dworzec PKP Siedlce

  • Dworzec PKP Siedlce
  • Dworzec PKP Siedlce
  • Dworzec PKP Siedlce
  • Dworzec PKP Siedlce
  • Dworzec PKP Siedlce

Opis

INWESTOR
Polskie Koleje Państwowe S.A.
TERMIN REALIZACJI
koniec IV kw. 2022
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Małgorzata Golenko
INWESTYCJA
Przebudowa dworca kolejowego Siedlce
STATUS
W trakcie
MIEJSCE
Siedlce

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dworca kolejowego Siedlce, w tym przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz instalacji zewnętrznych.