Osiedle Pasadena

Zakład Karny Chełm

  • Zakład Karny Chełm
  • Zakład Karny Chełm
  • Zakład Karny Chełm
  • Zakład Karny Chełm
  • Zakład Karny Chełm
  • Zakład Karny Chełm

Opis

INWESTOR
Skarb Państwa - Zakład Karny w Chełmie
TERMIN REALIZACJI
III kw. 2024 r.
PROJEKTANT
„FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Platowski s.c.”
INWESTYCJA
Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Chełmie w formule „zaprojektuj i wybuduj”
STATUS
W trakcie
MIEJSCE
Chełm

Lokalizacja

Charakterystyka

Inwestycja obejmuje pawilon zakwaterowania osadzonych, obiekt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania instalacje tj. kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, teletechniczną i energię elektryczną z doziemną instalacją ciepłowniczą, projektuje się również kanalizację deszczową, oświetlenie terenu. Na działkach objętych zakresem inwestycji przewiduje się dziesięć placów spacerowych, plac rekreacyjno-sportowy, drogę pożarową, wewnętrzne wygrodzenia oraz mur zewnętrzny. Ponadto planuje się rozbudowę istniejącej sali widzeń.