BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI Z CZĘŚCIĄ REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWĄ PRZY SZKOLE W FREDROPOLU

Nowy interesujący projekt i kolejna nasza inwestycja w formule „zaprojektuji wybuduj”. Umowa na „Budowę krytej pływalni z częścią rekreacyjno-wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu” została podpisana.Inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Termin realizacji przypada na I kwartał 2026 roku. Wartość inwestycji to 29 969 628,96 zł brutto.

Planowany basen będzie stanowił rozbudowę istniejącego obiektu szkoły z haląsportową. Budynek basenu będzie połączony z halą sportową łącznikiem.Planuje się konstrukcyjne oraz funkcjonalne rozdzielenie obiektów, przypołączeniu ich wspólnym hallem wejściowym (foyer). Budynek basenu krytegojest planowany jako jednokondygnacyjny, w pełni podpiwniczony. Projektowanybudynek planuje się z podziałem na strefy:

  • szatniową,
  • saunarium,
  • halę basenową.

Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania instalacje. Na działkach objętych zakresem inwestycji przewiduje się przebudowę wewnętrznej drogi dojazdowej oraz budowę parkingów dla istniejących zabudowań szkolnych oraz basenu.