Budowa budynku dydaktycznego z salą sportową i infrastrukturą techniczną

Wybudujemy „Budynek dydaktyczny z salą sportową i infrastrukturą techniczną” dla Akademii Zamojskiej.

We wtorek (28 czerwca) miało miejsce podpisanie umowy, w ramach której termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy.

Kwota na jaką opiewa inwestycja to 6 865 989,00 netto.

Dzieje się!