12.04.2024 została odebrana inwestycja pn. ”Budowa infrastruktury sportowo- edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie”

12.04.2024 została odebrana inwestycja pn. ”Budowa infrastruktury sportowo- edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie”

Budynek przedszkola to wolnostojący, parterowy obiekt, wyposażony w dwa pełne oddziały dla maksymalnie 25 dzieci każdy. Przestrzeń zaprojektowana została z myślą o komforcie najmłodszych, z pełnym węzłem sanitarnym i funkcjonalnymi szatniami. Wolnostojąca sala gimnastyczna, połączona z istniejącą szkołą podstawową przy pomocy parterowego łącznika, to kolejny krok w zapewnieniu wsparcia dla rozwoju fizycznego uczniów. Budynek podzielony na dwie funkcjonalne części – Część A to sala gimnastyczna oraz część B, zaplecze szatniowe i techniczne – zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas zajęć.

Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym parterowym. Przeznaczenie budynku to przedszkole z dwoma oddziałami pełnymi dla maksymalnie 25 dzieci każdy. Przy salach oddziałowych zaprojektowano pełny węzeł sanitarny dla dzieci. Wejście do budynku zlokalizowane jest centralnie w łączniku komunikacyjnym na końcu którego zaprojektowano szatnie dla dzieci.

Budynek sali gimnastycznej jest budynkiem wolnostojącym połączonym z budynkiem istniejącym szkoły podstawowej za pomocą parterowego łącznika komunikacyjnego. Budynek funkcjonalnie i architektonicznie podzielony został na dwa równoległe skrzydła. Część A (skrzydło południowe) to sala gimnastyczna, część B (skrzydło północne) to zaplecze szatniowe i techniczne.

 

Zamawiający:
Gmina Pleśna