Wmurowanie kamienia węgielnego w Zakładzie Karnym w Chełmie

Wczorajsze wydarzenie to zarówno dla Naszej firmy, Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego „Pomet” oraz Zakładu Karnego w Chełmie szczególny i bardzo ważny moment.

Wmurowanie kamienia węgielnego to ważny krok dla całej inwestycji „budowy pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakładzie karnym w Chemie”.

Inwestycja w pełni wpisuje się w założenia zainicjowanego przez Ministra Sprawiedliwości „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” zakładającego kontynuację pozytywnych zmian jakie od kilku lat zachodzą w Służbie Więziennej.

Zakończenie rozpoczynającej się inwestycji, która nastąpi pod koniec 2024 roku pozwoli na pozyskanie dodatkowych miejsc zakwaterowania i zatrudnienia skazanych. W przypadku Zakładu Karnego w Chełmie powstanie pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-chelmie-budowa-nowego-pawilonu-mieszkalnego-w-zakladzie-karnym-w-chelmie