Uroczyste otwarcie Szkoły w Czerniejowie

Dnia 27 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku Szkoły podstawowej w Czerniejowie. Jako generalny wykonawca przyczyniliśmy się do powstania obiektu. Wydarzenie rozpoczęło się akademią oraz powitaniem zaproszonych gości przez Dyrektora placówki, który opowiedział o poszczególnych etapach budowy, dziękując wszystkim osobom, które brały udział w powstaniu nowego miejsca dla dzieciaków. O wyjątkowy klimat uroczystości zadbały przedszkolaki, które zaprezentowały występ artystyczny. Uwieńczeniem uroczystości było przecięcie wstęgi  przez zaproszonych gości oraz poświęcenie obiektu przez Proboszcza.
Naszą firmę reprezentował Dyrektor Oddziału Lublin Andrzej Frydryk, wraz ze swoim zespołem odpowiedzialnym za realizację zadania.