Przebudowę budynku nr 3 na potrzeby Zapasowego Węzła Teleinformatycznego wykona nasza firma

Dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy na przebudowę budynku nr 3 w Nowym Sączu na potrzeby Zapasowego Węzła Teleinformatycznego. Prezes firmy TEXOM Krystian Woś oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek spotkali się, aby sfinalizować formalności związane z tym ważnym projektem. Wartość planowanej inwestycji to ponad 45 milionów złotych .
Przebudowa budynku nr 3 obejmuje szeroki zakres prac budowlanych i instalacyjnych, w tym przebudowę wszystkich kondygnacji, wymianę pokrycia dachowego, izolację przeciwwilgociową, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji oraz wykonanie przyłączy zewnętrznych do sieci miejskiej i energetycznych. Dodatkowo, wzmocniony zostanie system zabezpieczenia technicznego i zagospodarowany teren wokół budynku .
Ta inwestycja znacząco poprawi infrastrukturę i warunki pracy jednostki Straży Granicznej w Nowym Sączu, zwiększy bezpieczeństwo kompleksu oraz umożliwi realizację zadań o znaczeniu krajowym.