Osiedle Pasadena

Kościół Łańcut

 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut
 • Kościół Łańcut

Opis

INWESTOR
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie
TERMIN REALIZACJI
2017-2018
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Igor Babelski
INWESTYCJA
Konserwacja zabytkowego kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie wraz z otoczeniem
STATUS
Zakończona
MIEJSCE
Łańcut

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegające na przebudowie, remoncie i konserwacji: tynków, gzymsów ciągnionych, detali architektonicznych z cegły, elementów kamiennych, rzeźb i detali elewacyjnych, cokoła kamiennego wokół kościoła, elewacji wejścia do krypty, drzwi wejściowych, tablic pamiątkowych wmurowanych w elewację, żaluzji na wieży; renowacji obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, konserwacji i remoncie automatyki napędowej dzwonów, wykonaniu monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego, wykonaniu zewnętrznego oświetlenie kościoła oraz oświetlenia w otoczeniu kościoła, przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami granitowymi) wokół kościoła, pielęgnacji istniejącej zieleni oraz drzewostanu objętego ochroną konserwatorską z wprowadzeniem  dodatkowych elementów zieleni zorganizowanej, renowacji i odbudowie muru oporowego kościoła i ogrodzenia metalowego.

Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.