Zakład Karny Sanok

 • Zakład Karny Sanok
 • Zakład Karny Sanok
 • Zakład Karny Sanok

Opis

INWESTOR
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
TERMIN REALIZACJI
IV kw. 2024 r.
PROJEKTANT
URBAN Projekt
INWESTYCJA
Budowa Zakładu Karnego typu zamkniętego w Sanoku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - ETAP I
STATUS
W trakcie
MIEJSCE
Sanok

Lokalizacja

Charakterystyka

W zakres I etapu przedmiotowej Inwestycji wchodzą:

 1. Budowa kompleksu 2 budynków projektowanego zakładu karnego typu zamkniętego w Sanoku, będącego przedmiotem opracowania tj. budynku widzeń oraz pawilonu penitencjarnego D (aresztowego)
 2. Budowa 53 miejsc postojowych naziemnych.
 3. Budowa układu ciągów pieszo-jezdnych.
 4. Budowa układu ciągów pieszych.
 5. Budowa wewnętrznej drogi pożarowej (w ramach budowy układu ciągów pieszojezdnych).
 6. Budowa doziemnej instalacji wodociągowej wraz z hydrantami oraz zbiornikiem na cele przeciwpożarowe.
 7. Budowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej.
 8. Budowa doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.
 9. Budowa doziemnej instalacji wody szarej.
 10. Budowa doziemnej instalacji grzewczej.
 11. Budowa doziemnej instalacji gazu.
 12. Budowa wewnętrznej linii zasilania elektroenergetycznego.
 13. Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu inwestycyjnego.
 14. Budowa ogrodzeń.
 15. Budowa ścian oporowych.