Osiedle Pasadena

Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
  • Stacja badawcza Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Opis

INWESTOR
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
TERMIN REALIZACJI
II kw. 2022
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Aleksander Mirek
INWESTYCJA
Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50 w Lublinie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - ETAP 1A
STATUS
Zakończono
MIEJSCE
Lublin

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmuje zaprojektowanie budynku Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz unowocześnienie dotychczasowej infrastruktury.

W skład projektowanego na działce kompleksu wchodzi:

– budynek jednokondygnacyjny,

– infrastruktura zewnętrzna spójna komunikacyjnie z dotychczasowym istniejącym Ośrodkiem,

– płyta obornikowa,

– częściowo podziemny zbiornik na gnojowice,

– podziemny zbiornik retencyjny na deszczówkę.