Komenda Policji Krosno

  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno
  • Komenda Policji Krosno

Opis

INWESTOR
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
TERMIN REALIZACJI
2019-2021
PROJEKTANT
mgr inż arch. Przemysław Sznajder
INWESTYCJA
Przebudowa i rozbudowa Komendy Policji Miejskiej w Krośnie
STATUS
Zakończona
MIEJSCE
Krosno

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych  z przebudową i rozbudową budynku A i B Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, w tym przebudowa części nawierzchni miejsc postojowych, dróg i dojść wewnętrznych wraz z wymianą przyłączy.