Osiedle Pasadena

Hala sportowa Kraków

  • Hala sportowa Kraków
  • Hala sportowa Kraków
  • Hala sportowa Kraków
  • Hala sportowa Kraków
  • Hala sportowa Kraków
  • Hala sportowa Kraków

Opis

INWESTOR
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
TERMIN REALIZACJI
2020-2023
PROJEKTANT
dr inż. arch. Mateusz Manecki
INWESTYCJA
Budowa hali sportowej przy SP Nr 151 – ul. Lipińskiego w Krakowie
STATUS
Zakończona
MIEJSCE
Kraków

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych  związanych z budowa nowej hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi,  zagospodarowaniem terenu i małą architekturą oraz wyposażeniem stałym. Główną część inwestycji stanowić będzie hala z boiskami do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę oraz trybuną dla widzów. Dodatkowo w obiekcie znajdzie się pomieszczenie ze ścianką wspinaczkową, sala fitness z siłownią oraz zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe.