Osiedle Pasadena

Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”

  • Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”
  • Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”
  • Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”
  • Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”
  • Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”
  • Budynek biurowo-laboratoryjny „CEREL”

Opis

INWESTOR
Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale
TERMIN REALIZACJI
II kw.2022
PROJEKTANT
mgr inż. arch Marek Chrobak
INWESTYCJA
Rozbudowa, nadbudowa i dobudowa budynku biurowo-laboratoryjnego dla potrzeb Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
STATUS
Zakończono
MIEJSCE
Boguchwała

Lokalizacja

Charakterystyka

Dobudowa i nadbudowa do  istniejącego budynku o część biurowo – labolatoryjną na potrzeby lotniczego centrum wdrożeń

ogniw paliwowych oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu.