Osiedle Pasadena

Basen rehabilitacyjny Latoszyn

  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn
  • Basen rehabilitacyjny Latoszyn

Opis

INWESTOR
Gmina Dębica
TERMIN REALIZACJI
2018-2019
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Wiesław Kania
INWESTYCJA
Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie
STATUS
Zakończona
MIEJSCE
Latoszyn

Lokalizacja

Charakterystyka

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych  polegających na powiększeniu budynku Kompleksu Przychodni Zdrowia w o część basenową wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, teletechniczną, elektryczną, gazową, co, wentylacji mechanicznej wraz zagospodarowaniem terenu.