Osiedle Pasadena

Basen Fredropol

  • Basen Fredropol
  • Basen Fredropol
  • Basen Fredropol
  • Basen Fredropol
  • Basen Fredropol
  • Basen Fredropol

Opis

INWESTOR
Gmina Fredropol
TERMIN REALIZACJI
I kw. 2026 r.
PROJEKTANT
BPB Inwest-BAU Sp. z o.o. Sp.K.
INWESTYCJA
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków użyteczności publicznej (szkoła) o budynek basenu krytego wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów, budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, oraz rozbiórką istniejącego komina i podziemnych części budynku na terenie części działki ewid. nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15, 338/5, 337/3 wraz z budową przyłączy wody i kanalizacji na dz. nr 318/5, obręb Fredropol
STATUS
W trakcie
MIEJSCE
Fredropol

Lokalizacja

Charakterystyka

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o nowy budynek basenu krytego. W ramach rozbudowy wykonane zostanie m.in.:

– przebudowa istniejącej części budynku,

– przebudowa i rozbiórka elementów istniejącej kotłowni wraz z rozbiórką komina,

– budowa trzech zjeżdżalni wraz z wannami hamownymi,

– sauny parowe oraz fińskie wraz z fontanną lodową,

– brodziki dla dzieci ze strefą zabaw,

– niecka basenowa dla dzieci,

– niecka basenowa dla dorosłych z ruchomym dnem,

– zagospodarowanie terenu, parkingi,

Projekt zakłada również budowę nowych instalacji wewnętrznych, tj. wentylacji, klimatyzacji, c.o., wodociągowej, kanalizacji, technologii basenowej oraz instalacji elektrycznych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej.