Aktywizacja zawodowa skazanych

W dniu 27.09.2023 roku Dyrektor Oddziału Rzeszowskiego Monika Wicherkiewicz podpisała umowę z Dyrektorem Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych płk Waldemarem Ciszek w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych. Osadzeni z bieszczadzkiej jednostki penitencjarnej będą wykonywać prace ogólnobudowlane przy nowo powstającym Zakładzie Karnym w Sanoku.

Do pracy zostanie skierowanych 8 osadzonych.

Nie jest to nasza pierwsza realizacja, przy której angażujemy skazanych. Naszym celem jest wspieranie szerokorozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową, odziaływanie resocjalizacyjne przez pracę oraz umożliwienie osiągnięcia właściwych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych.