Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku byłego portu lotniczego na budynek szkoleniowy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Białej Podlaskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Mamy to!

Baseny, szkoły, hale sportowe, przedszkola to może teraz port lotniczy?

Wczoraj podpisaliśmy umowę na przebudowę byłego portu lotniczego w Białej Podlaskiej.

Zamawiającym po raz kolejny jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury.

Termin realizacji to 6 lipiec 2024.

Kwota na jaką opiewa realizacja to 17 933 358 netto.

„LECIMY” do pracy!