Inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Budowa hali sportowej przy SP Nr 151, ul. Lipińskiego w Krakowie.

Termin realizacji: 2020-2023

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi,  zagospodarowaniem terenu i małą architekturą oraz wyposażeniem stałym. Główną część inwestycji stanowić będzie hala z boiskami do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę oraz trybuną dla widzów. Dodatkowo w obiekcie znajdzie się pomieszczenie ze ścianką wspinaczkową, sala fitness z siłownią oraz zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe.

1/6

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi,  zagospodarowaniem terenu i małą architekturą oraz wyposażeniem stałym. Główną część inwestycji stanowić będzie hala z boiskami do gry w koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę oraz trybuną dla widzów. Dodatkowo w obiekcie znajdzie się pomieszczenie ze ścianką wspinaczkową, sala fitness z siłownią oraz zaplecze szatniowo-sanitarne i magazynowe.

2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

Termin realizacji: 2020-2022

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z  zagospodarowaniem terenu i małą architekturą oraz wyposażeniem stałym. Obiekt będzie przystosowany do treningów jak i organizacji międzynarodowych zawodów skoków do wody zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem rekomendacji FINA i Polskiego Związku Pływackiego.

1/3

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z  zagospodarowaniem terenu i małą architekturą oraz wyposażeniem stałym. Obiekt będzie przystosowany do treningów jak i organizacji międzynarodowych zawodów skoków do wody zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem rekomendacji FINA i Polskiego Związku Pływackiego.

2/3
3/3

Inwestor: Zakład Karny we Włodawie

Budowa budynku osadzonych na terenie zamkniętym zakładu.

Termin realizacji: 2019-2021

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowalnych i instalacyjnych budynku osadzonych na ternie zamkniętym zakładu karnego we Włodawie „pod klucz”. Zmówienie obejmuje również wyposażenie cel osadzonych.

1/8

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowalnych i instalacyjnych budynku osadzonych na ternie zamkniętym zakładu karnego we Włodawie „pod klucz”. Zmówienie obejmuje również wyposażenie cel osadzonych.

2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
7/8

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Przebudowa dworca kolejowego Zajezierze k. Dęblina

Termin realizacji: 2020-2021

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót konserwatorskich, budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dworca kolejowego Zajezierze, w tym przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz instalacji zewnętrznych.

1/6

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót konserwatorskich, budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dworca kolejowego Zajezierze, w tym przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz instalacji zewnętrznych.

2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Inwestor: Gmina Jedlicze

Budowa Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu

Termin realizacji: 2019-2020

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową od podstaw Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznej gmin zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno.

1/7

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową od podstaw Domu Pomocy Społecznej w Jedliczu wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu rewitalizacji obiektów i przestrzeni publicznej gmin zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Inwestor: Miasto Łańcut

Rozbudowa zabytkowego budynku użyteczności publicznej

Termin realizacji: 2019-2021

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie wraz z otoczeniem oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. Zadanie realizowane jest w formule „Projektuj-Buduj”.

1/5

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie wraz z otoczeniem oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i rekreacyjnych. Zadanie realizowane jest w formule „Projektuj-Buduj”.

2/5
3/5
4/5
5/5

Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

Przebudowa dworca kolejowego Radymno

Termin realizacji: 2019-2020

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót konserwatorskich, budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dworca kolejowego Radymno, w tym przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz instalacji zewnętrznych.

1/6

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót konserwatorskich, budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową dworca kolejowego Radymno, w tym przebudowa nawierzchni utwardzonych oraz instalacji zewnętrznych.

2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Inwestor: Skarb Państwa

Budowa dwóch budynków garażowych dla KTO Rosomak w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej

Termin realizacji: 2019-2021

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków garaży dla pojazdów bojowych ROSOMAK wraz częścią warsztatową, diagnostyczną i dostawą specjalistycznego wyposażenia.

1/7

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków garaży dla pojazdów bojowych ROSOMAK wraz częścią warsztatową, diagnostyczną i dostawą specjalistycznego wyposażenia.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
6/7

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Przebudowa i rozbudowa Komendy Policji Miejskiej w Krośnie

Termin realizacji: 2019-2021

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku A i B Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, w tym przebudowa części nawierzchni miejsc postojowych, dróg i dojść wewnętrznych wraz z wymianą przyłączy.

1/8

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlano-remontowych i instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku A i B Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, w tym przebudowa części nawierzchni miejsc postojowych, dróg i dojść wewnętrznych wraz z wymianą przyłączy.

2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Inwestor: Skarb Państwa

Budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Termin realizacji: 2019-2020

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 20- to stanowiskowego garażu dla pojazdów bojowych wraz częścią warsztatową, diagnostyczną i dostawą specjalistycznego wyposażenia.

1/5

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 20- to stanowiskowego garażu dla pojazdów bojowych wraz częścią warsztatową, diagnostyczną i dostawą specjalistycznego wyposażenia.

2/5
3/5
4/5
5/5

Inwestor: Gmina Dębica

Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

Termin realizacji: 2019-2020

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kompleksu „Latoszyn Zdrój” o pijalnie wód, zewnętrzną tężnię, ścieżki rekreacyjne i miejsce do organizacji koncertów wraz z niezbędną infrastrukturą.

1/5

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kompleksu „Latoszyn Zdrój” o pijalnie wód, zewnętrzną tężnię, ścieżki rekreacyjne i miejsce do organizacji koncertów wraz z niezbędną infrastrukturą.

2/5
3/5
4/5
5/5

Inwestor: Gmina i Miasto Stalowa Wola

Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli

Termin realizacji: 2018-2019

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastyczno- sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Parter obiektu podzielony jest funkcjonalnie na części: szatnie szkolne, salę sportową i jej zaplecza. Drugie piętro na strefę administracyjną), strefę szatniowo- szkolną oraz strefę sportową, gdzie znajdować się będą trzy pomieszczenia: siłownia, sala do zajęć fitness oraz sala do zajęć korekcyjnych. Na I piętrze zaprojektowano także wejście na trybunę.

1/6

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastyczno- sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Parter obiektu podzielony jest funkcjonalnie na części: szatnie szkolne, salę sportową i jej zaplecza. Drugie piętro na strefę administracyjną), strefę szatniowo- szkolną oraz strefę sportową, gdzie znajdować się będą trzy pomieszczenia: siłownia, sala do zajęć fitness oraz sala do zajęć korekcyjnych. Na I piętrze zaprojektowano także wejście na trybunę.

2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Inwestor: Gmina Nowa Dęba

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chmielowie

Termin realizacji: 2018-2019

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastycznej z siłownią, zapleczem dydaktycznym i sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu.

1/7

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastycznej z siłownią, zapleczem dydaktycznym i sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
6/7

Inwestor: Gmina Dębica

Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie

Termin realizacji: 2018-2019

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na powiększeniu budynku Kompleksu Przychodni Zdrowia w o część basenową wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, teletechniczną, elektryczną, gazową, co, wentylacji mechanicznej wraz zagospodarowaniem terenu.

1/7

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na powiększeniu budynku Kompleksu Przychodni Zdrowia w o część basenową wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, teletechniczną, elektryczną, gazową, co, wentylacji mechanicznej wraz zagospodarowaniem terenu.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Inwestor: Gmina i Miasto Sieniawa

Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Termin realizacji: 2017-2018

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na: zabezpieczeniu i konserwacji polichromii na zewnątrz i wewnątrz kościoła, wykonaniu izolacji fundamentów, wymianie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, remoncie elewacji, przebudowie i remoncie dachu, wykonaniu nowych posadzek wewnątrz kościoła, robotach remontowo – budowlanych przy budynku dzwonnicy, muru ceglanego z furtą, utwardzeniu terenu wraz z budową drogi procesyjnej i miejscami postojowymi, instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, zieleni urządzonej.Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

1/7

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na: zabezpieczeniu i konserwacji polichromii na zewnątrz i wewnątrz kościoła, wykonaniu izolacji fundamentów, wymianie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, remoncie elewacji, przebudowie i remoncie dachu, wykonaniu nowych posadzek wewnątrz kościoła, robotach remontowo – budowlanych przy budynku dzwonnicy, muru ceglanego z furtą, utwardzeniu terenu wraz z budową drogi procesyjnej i miejscami postojowymi, instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, zieleni urządzonej.Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
6/7

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie

Konserwacja zabytkowego kościoła pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie wraz z otoczeniem

Termin realizacji: 2017-2018

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegające na konserwacji i remoncie: tynków, gzymsów ciągnionych, detali architektonicznych z cegły, elementów kamiennych, rzeźb i detali elewacyjnych, cokoła kamiennego wokół kościoła, elewacji wejścia do krypty, drzwi wejściowych, tablic pamiątkowych wmurowanych w elewację, żaluzji na wieży; renowacji obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, konserwacji i remoncie automatyki napędowej dzwonów, wykonaniu monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego, wykonaniu zewnętrznego oświetlenie kościoła oraz oświetlenia w otoczeniu kościoła, przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami granitowymi) wokół kościoła, pielęgnacji istniejącej zieleni oraz drzewostanu objętego ochroną konserwatorską z wprowadzeniem dodatkowych elementów zieleni zorganizowanej, renowacji i konserwacja muru oporowego kościoła i ogrodzenia metalowego. Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

1/8

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegające na konserwacji i remoncie: tynków, gzymsów ciągnionych, detali architektonicznych z cegły, elementów kamiennych, rzeźb i detali elewacyjnych, cokoła kamiennego wokół kościoła, elewacji wejścia do krypty, drzwi wejściowych, tablic pamiątkowych wmurowanych w elewację, żaluzji na wieży; renowacji obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, konserwacji i remoncie automatyki napędowej dzwonów, wykonaniu monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego, wykonaniu zewnętrznego oświetlenie kościoła oraz oświetlenia w otoczeniu kościoła, przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami granitowymi) wokół kościoła, pielęgnacji istniejącej zieleni oraz drzewostanu objętego ochroną konserwatorską z wprowadzeniem dodatkowych elementów zieleni zorganizowanej, renowacji i konserwacja muru oporowego kościoła i ogrodzenia metalowego. Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Skontaktuj się nami!