Podpisanie kolejnej umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury

Dzisiaj została podpisana umowa na „Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku nr 5 (stołówki) w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Kwota inwestycji – 21 525 995,07 zł.

Inwestor – Rejonowy Zarząd Infrastruktury.

Dziękujemy za zaufanie.