Stołówka Lublin

  • Stołówka Lublin

Opis

INWESTOR
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
TERMIN REALIZACJI
III kw. 2024
PROJEKTANT
ECORES Sp. z o.o.
INWESTYCJA
Przebudowa budynku nr 5 (stołówki) w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70
STATUS
Rozpoczęta
MIEJSCE
Lublin

Lokalizacja

Charakterystyka

Inwestycja przewiduje dostosowanie budynku w całości dla potrzeb stołówki żołnierskiej w systemie samoobsługowym, o zdolności żywienia 1000 osób (w systemie 2-u zmianowym). Stołówka po przebudowaniu posiadać będzie dwie sale jadalne, tj. istniejącą na parterze oraz w podpiwniczeniu w miejscu dotychczasowej sali gimnastycznej. Sale jadalne posiadać będą oddzielne wydawalnie i zmywalnie naczyń kuchennych. W skrzydle „wejściowym” (z wejściem głównym do budynku) rozplanowano oddzielnie dla każdej kondygnacji: szatnie, umywalnie oraz sanitariaty dla kobiet i mężczyzn, pokój referenta, wentylatornię, pomieszczenie techniczne, schowek porządkowy (w piwnicy i na parterze) i jadalnię kadry (parter). W skrzydle „kuchennym” na kondygnacji parteru pozostawia się kuchnię w dotychczasowym miejscu, natomiast wydziela się nowe pomieszczenia socjalne i sanitarne dla personelu – oddzielne dla kobiet i mężczyzn, pokój socjalny, pokój kierownika, zmywalnię naczyń kuchennych, szatnię drużyny roboczej oraz schowki porządkowe. W piwnicach – pomieszczenie hali kotłów przeznacza się na wentylatornię, na pozostałej powierzchni piwnic rozplanowano pomieszczenia dla: komór chłodniczych, magazynu mobilnego ciągu wydawniczego, pomieszczenia magazyniera, pomieszczenia magazynowe zasobów, obieralnia i przygotowalnie. Przy ścianie elewacji północno-zachodniej przewiduje się dobudowę pomieszczenia na odpadki wraz ze schodami zewnętrznymi. Ponadto zaprojektowano dostosowanie budynku stołówki do obowiązujących warunków technicznych i przepisów budowlanych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pod względem sanitarno-higienicznym, użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, a także spełnienia wymagań systemu HACCP, standardów socjalno-bytowych i estetycznych.