Port lotniczy Biała Podlaska

  • Port lotniczy Biała Podlaska

Opis

INWESTOR
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
TERMIN REALIZACJI
2024
PROJEKTANT
mgr inż. arch. Sabina Kalina
INWESTYCJA
Przebudowa budynku byłego portu lotniczego w Białej Podlaskiej
STATUS
Rozpoczęta
MIEJSCE
Biała Podlaska

Lokalizacja

Charakterystyka

Inwestycja polega na przebudowie budynku byłego portu lotniczego z przystosowaniem do go do pełnienia roli budynku szkoleniowego (prawe skrzydło) oraz ośrodka do walki w pomieszczeniach (lewe skrzydło). Cześć główna (wieża kontrolna) poddana zostanie remontowi i pozostaje bez z zmian architektonicznych.

Budynek będzie pełnił funkcję obiektu szkolno-treningowego, przeznaczony do działalności szkoleniowo – metodycznej oraz odbywania praktycznych ćwiczeń z tematyki opanowania budynku i walki w pomieszczeniach z wykorzystaniem amunicji akustycznej i ASG. Służyć będzie również do wyrabiania , kształtowania i utrwalania nawyków z zakresu posługiwania się bronią i wyposażeniem indywidualnym.