Kolejna myjnia w naszym wykonaniu

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy umowę na roboty budowlane polegające na budowie myjni pojazdów mechanicznych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Lublinie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Kwota na jaką opiewa inwestycja to ponad 13 mln złotych brutto.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec III kwartału 2024 roku.