Inwestor: Skarb Państwa

Budowa garażu wraz z częścią obsługową dla KTO przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Termin realizacji: 2019-2020

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 20- to stanowiskowego garażu dla pojazdów bojowych wraz częścią warsztatową, diagnostyczną i dostawą specjalistycznego wyposażenia.

1/5

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 20- to stanowiskowego garażu dla pojazdów bojowych wraz częścią warsztatową, diagnostyczną i dostawą specjalistycznego wyposażenia.

2/5
3/5
4/5
5/5

Inwestor: Gmina Dębica

Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

Termin realizacji: 2019-2020

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kompleksu „Latoszyn Zdrój” o pijalnie wód, zewnętrzną tężnię, ścieżki rekreacyjne i miejsce do organizacji koncertów wraz z niezbędną infrastrukturą.

1/5

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kompleksu „Latoszyn Zdrój” o pijalnie wód, zewnętrzną tężnię, ścieżki rekreacyjne i miejsce do organizacji koncertów wraz z niezbędną infrastrukturą.

2/5
3/5
4/5
5/5

Inwestor: Gmina i Miasto Stalowa Wola

Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli

Termin realizacji: 2018-2019

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastyczno- sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Parter obiektu podzielony jest funkcjonalnie na części: szatnie szkolne, salę sportową i jej zaplecza. Drugie piętro na strefę administracyjną), strefę szatniowo- szkolną oraz strefę sportową, gdzie znajdować się będą trzy pomieszczenia: siłownia, sala do zajęć fitness oraz sala do zajęć korekcyjnych. Na I piętrze zaprojektowano także wejście na trybunę.

1/6

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastyczno- sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Parter obiektu podzielony jest funkcjonalnie na części: szatnie szkolne, salę sportową i jej zaplecza. Drugie piętro na strefę administracyjną), strefę szatniowo- szkolną oraz strefę sportową, gdzie znajdować się będą trzy pomieszczenia: siłownia, sala do zajęć fitness oraz sala do zajęć korekcyjnych. Na I piętrze zaprojektowano także wejście na trybunę.

2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Inwestor: Gmina Nowa Dęba

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chmielowie

Termin realizacji: 2018-2019

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastycznej z siłownią, zapleczem dydaktycznym i sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu.

1/7

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających budowie sali gimnastycznej z siłownią, zapleczem dydaktycznym i sanitarnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
6/7

Inwestor: Gmina Dębica

Budowa basenu rehabilitacyjnego w Latoszynie

Termin realizacji: 2018-2019

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na powiększeniu budynku Kompleksu Przychodni Zdrowia w o część basenową wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, teletechniczną, elektryczną, gazową, co, wentylacji mechanicznej wraz zagospodarowaniem terenu.

1/7

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na powiększeniu budynku Kompleksu Przychodni Zdrowia w o część basenową wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, teletechniczną, elektryczną, gazową, co, wentylacji mechanicznej wraz zagospodarowaniem terenu.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Inwestor: Gmina i Miasto Sieniawa

Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Termin realizacji: 2017-2018

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na: zabezpieczeniu i konserwacji polichromii na zewnątrz i wewnątrz kościoła, wykonaniu izolacji fundamentów, wymianie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, remoncie elewacji, przebudowie i remoncie dachu, wykonaniu nowych posadzek wewnątrz kościoła, robotach remontowo – budowlanych przy budynku dzwonnicy, muru ceglanego z furtą, utwardzeniu terenu wraz z budową drogi procesyjnej i miejscami postojowymi, instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, zieleni urządzonej.Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

1/7

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na: zabezpieczeniu i konserwacji polichromii na zewnątrz i wewnątrz kościoła, wykonaniu izolacji fundamentów, wymianie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, remoncie elewacji, przebudowie i remoncie dachu, wykonaniu nowych posadzek wewnątrz kościoła, robotach remontowo – budowlanych przy budynku dzwonnicy, muru ceglanego z furtą, utwardzeniu terenu wraz z budową drogi procesyjnej i miejscami postojowymi, instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, zieleni urządzonej.Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
6/7

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie

Konserwacja zabytkowego kościoła pw Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie wraz z otoczeniem

Termin realizacji: 2017-2018

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegające na konserwacji i remoncie: tynków, gzymsów ciągnionych, detali architektonicznych z cegły, elementów kamiennych, rzeźb i detali elewacyjnych, cokoła kamiennego wokół kościoła, elewacji wejścia do krypty, drzwi wejściowych, tablic pamiątkowych wmurowanych w elewację, żaluzji na wieży; renowacji obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, konserwacji i remoncie automatyki napędowej dzwonów, wykonaniu monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego, wykonaniu zewnętrznego oświetlenie kościoła oraz oświetlenia w otoczeniu kościoła, przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami granitowymi) wokół kościoła, pielęgnacji istniejącej zieleni oraz drzewostanu objętego ochroną konserwatorską z wprowadzeniem dodatkowych elementów zieleni zorganizowanej, renowacji i konserwacja muru oporowego kościoła i ogrodzenia metalowego. Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

1/8

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegające na konserwacji i remoncie: tynków, gzymsów ciągnionych, detali architektonicznych z cegły, elementów kamiennych, rzeźb i detali elewacyjnych, cokoła kamiennego wokół kościoła, elewacji wejścia do krypty, drzwi wejściowych, tablic pamiątkowych wmurowanych w elewację, żaluzji na wieży; renowacji obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, konserwacji i remoncie automatyki napędowej dzwonów, wykonaniu monitoringu CCTV zewnętrznego i wewnętrznego, wykonaniu zewnętrznego oświetlenie kościoła oraz oświetlenia w otoczeniu kościoła, przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami granitowymi) wokół kościoła, pielęgnacji istniejącej zieleni oraz drzewostanu objętego ochroną konserwatorską z wprowadzeniem dodatkowych elementów zieleni zorganizowanej, renowacji i konserwacja muru oporowego kościoła i ogrodzenia metalowego. Roboty budowlane prowadzone były pod nadzorem archeologicznym.

2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

Skontaktuj się nami!